Kommunens forskrift forlenges

BTA Trening er fortsatt stengt som følge av at Bergen kommune har forlenget sin koronaforskrift.

Forskriften er forlenget til og med 6. desember. Inntil videre avventer vi ny informasjon fra Bergen kommune. Vi håper at kommunens smitteverntiltak gir positive resultater slik at vi om kort tid - forhåpentligvis senest 7. desember - kan få lov til å ønske dere velkommen tilbake på trening.

Denne nedstengingen rammer oss hardt på nytt, og vil få konsekvenser for klubbens økonomi. Vi ønsker imidlertid å strekke oss langt for dere som våre trofaste medlemmer, og er veldig takknemlig for alle som støttet oss gjennom den krevende perioden før sommerferien.

Vi vil gi alle treningsmedlemmer følgende kompensasjon:

  • Månedsabonnenter blir ikke trukket noe via avtalegiro i desember 2020.
  • Årsabonnenter får forlenget sitt medlemskap med 1 gratis måned.

OBS! Vi ber vennligst alle månedsabonnenter om ikke å foreta noen endring i sin nettbank mht. avtalegirotrekk. Alt vil ordne seg automatisk.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om dato for gjenåpning så snart kommunen gir et klarsignal for dette.